เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Router : เราท์เตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลายระบบเข้าด้วยกัน คล้ายกับบริดจ์ แต่มีส่วนการ ทำงานที่ซับซ้อนมากกว่าบริดจ์มาก โดยเราท์เตอร์จะมีเส้นทางการเชื่อมโยงระหว่าง แต่ละเครือข่าย
เก็บไว้เป็นตารางเส้นทาง เรียกว่า Routing Table ทำให้เราท์เตอร์สามารถทำหน้าที่จัดหาเส้นทางและ
เลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทาง เพื่อการติดต่อระหว่างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Hub : จะส่งสัญญาณออกไปหาทุกเครื่องในเครือข่ายๆ พร้อมๆ กัน เมื่อทุกเครื่องได้รับ ก็จะตรวจหมายเลข ถ้าไม่ใช่ข้อมูลที่ระบุถึงตัวเอง ก็จะไม่รับ จากนั้นสายก็จะว่าง ให้เครื่องอื่นใช้งานต่อไป ถึงแม้จะเป็น อุปกรณ์พื้นฐาน ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ Hub ก็ยังมีข้อจำกัดนั่นคือ เครื่องลูกข่าย ที่ทำการเชื่อมต่อระหว่าง Hub นั้น จะถูก Share bandwidth ระหว่างกัน ไม่ได้รับความเร็วเต็มที่ ของระบบเครือข่ายนั้น อาทิเช่น เครือข่าย A มีความเร็ว 100 MB มีเครื่องลูกข่ายต่อเชื่อมอยู่ที่ 4 ตัว นั่นหมายความว่า ความเร็วเฉลี่ย ของเครือข่ายนี้ จะอยู่ที่ 25 MB ( ใช้จำนวน เครื่องลูกข่าย หารด้วยความเร็ว ) แต่นั่น ไม่ได้หมายความ ความเร็วที่ได้รับ จะอยู่ที่ 25 MB เสมอไป เนื่องจาก หากความคับคั่ง ของการจราจร ในเครือข่ายน้อย ความเร็ว ก็จะเพิ่มมากขึ้น อาจจะเป็น 50 หรื 75 MB ก็เป็นได้ ซึ่งด้วยข้อจำกัด ในส่วนนี้เอง ที่ทำให้ Switch เข้ามาแทนที่ เนื่องด้วย Switch สามารถ กระจายช่องสัญญาณ ไปยังเครือข่าย ได้ที่ความเร็วสูงสุด อย่างสม่ำเสมอ

Ethernet Card : อีเทอร์เน็ต (อังกฤษ: Ethernet) เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เป็นฐานหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี LAN ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของ IEEE

สิ่งสำคัญที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง คือ “ความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Bandwidth)” โดยมีการปรับปรุงความเร็วจาก 10 Mbps เป็น 100 Mbps ซึ่งเรียก Ethernet นี้ว่า Fast Ethernet ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า ATM (Asynchronous Transfer Mode)

Modem : โมเด็ม (Modems) เป็นอุปกรณ์สำหรับคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณสัมผัสกับโลกภายนอกได้อย่างง่ายดาย โมเด็มเป็นเสมือนโทรศัพท์สำหรับคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้ทั่วโลก โมเด็มจะสามารถทำงานของคุณให้สำเร็จได้ก็ด้วยการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณเข้าคู่สายของโทรศัพท์ธรรมดาคู่หนึ่งซึ่งโมเด็มจะทำการแปลงสัญญาณดิจิตอล (digital signals) จากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อก (analog signals) เพื่อให้สามารถส่งไปบนคู่สายโทรศัพท์

คำว่า โมเด็ม(Modems) มาจากคำว่า (modulate/demodulate) ผสมกัน หมายถึง กระบวนการแปลงข้อมูลข่าวสารดิจิตอลให้อยู่ในรูปของอนาล็อกแล้วจึงแปลงสัญญาณกลับเป็นดิจิตอลอีกครั้งหนึ่งเมื่อโมเด็มของคุณต่อเข้ากับโมเด็มตัวอื่นความแตกต่างของโมเด็มแต่ละ

Access Point : access point คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับ switching hub ของระบบเครือข่ายปกติค่ะ โดย access Point ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลทางคลื่นความถี่กับ Wireless Card ซึ่งติดตั้งบนเครื่องของผู้ใช้แต่ละคน
Access Point หมายถึง อุปกรณ์จุดเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย ทําหน้าที่รองรับการเชื่อมโยงจากเครื่องลูกข่าย

Wireless Card :

PCMCIA : เป็นการ์ดที่ทำมาสำหรับเสียบ Notebook เพื่อใช้งานต่างๆ เหมือนกับพอร์ตของคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่นหากเครื่องคุณไม่มี Wireless Lan ก็มีการ์ด Wireless แบบ PCMCIA เอาไว้เสียบได้เหมือนกัน

USB : Universal Serial Bus คือ ระบบเชื่อมต่ออนุกรมความเร็วสูงของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ I/O (Input/output devices) อื่น ๆ ที่นำมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็น Printer, Modem, Mouse, Keyboard, Digital Camera และอื่นๆ อีกมากมายคะ โดยในปัจจุบันถือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมที่คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ควรจะต้องมี ทุกวันนี้ USB พัฒนามาถึง version 2.0 สามารถโอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงถึง 480 Mbps โดย USB
version 1.1 มีความเร็วสูงสุดที่ 12 Mbpsคะ

PCI for PC : คือระบบที่เชื่อมต่อระหว่างตัวประมวลผลและ อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกัน ในการขยายเพิ่มเติมสล็อต คือการใช้งานสำหรับความเร็วสูง การใช้ PCI คอมพิวเตอร์สามารถรองรับ PCI cards ใหม่ทั้งคู่ แล้วกำลังจะรองรับการขยายโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมของการ์ด พื้นฐานเดิมออกแบบโดยอินเทล PCI แบบเดิมเหมือนกับใบผ่านในการขนส่งข้อมูล อย่างไรก็ตาม PCI 2.0 คือไม่ยาวกว่าการส่งข้อมูลปกติ PCI จะออกแบบโดยการหาสัญญาณด้วย ความเร็วเวลาของตัวประมวลผล PCI เป็นสล็อตที่มีไว้สำหรับเพิ่มฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น เพิ่มการ์ดเชื่อมต่อแลน การ์ดวิดีโอ การ์ดเสียง จำนวนสล็อต PCI มีแตกต่างกันโดยทั่วไปจะมีให้ตั้งแต่ 2 ถึง 6 สล็อต

สาย UTP : สาย UTP (Unshielded Twisted Pair) หรือสาย CAT (Category) เป็นสายเส้นเล็กจำนวน 8 เส้นตีเกลียวคู่ มีอยู่ 4 คู่ ไม่มีเส้นลวดถัก (shield) เพราะการตีเกลียวคู่เป็นการลดสัญญาณรบกวนอยู่แล้ว การใช้งานจะต้องมีการแค๊มหัว RJ-45 เข้ากับสาย UTP แล้วนำไปเสียบเข้ากับ Hub มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 10/100Mbps ปัจจุบันนิยมใช้สาย CAT 5 กันมาก เพราะสนับสนุนการรับ-ส่งข้อมูลความเร็วตั้งแต่ 10-100 Mbps

การเข้าหัว RJ – 45 :

ตารางที่ 1 แบบ T568B Crossover

RJ-45

CABLE (CAT 5)

Pin

Symbol

Color

1

TD+

ขาวส้ม

2

TD-

ส้ม

3

RX+

ขาวเขียว

4

Not Assigned

น้ำเงิน

5

Not Assigned

ขาวน้ำเงิน

6

RX-

เขียว

7

Not Assigned

ขาวน้ำตาล

8

Not Assigned

น้ำตาล

ตารางที่ 2 แบบ T568A (Cross)

RJ-45

CABLE (CAT 5)

Pin

Symbol

Color

1

TD+

ขาวเขียว

2

TD-

เขียว

3

RX+

ขาวส้ม

4

Not Assigned

น้ำเงิน

5

Not Assigned

ขาวน้ำเงิน

6

RX-

ส้ม

7

Not Assigned

ขาวน้ำตาล

8

Not Assigned

น้ำตาล

วิธีการเข้าหัวทั้ง 2 แบบ
– การเข้าแบบธรรมดา เป็นการเชื่อมต่อแบบต่างอุปกรณ์ เช่น การใช้สายต่อกันระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ Switch หรือ HUB

Crossover Cable

RJ-45 PIN

RJ-45 PIN

1 Rx+

1 Rc+

2 Rc-

2 Rc-

3 Tx+

3 Tx+

6 Tx-

6 Tx-

Straight Through Cable

RJ-45 PIN

RJ-45 PIN

1 Tx+

1 Rc+

2 Tx-

2 Rc-

3 Rc+

3 Tx+

6 Rc-

6 Tx-

– การเข้าแบบไขว้ หรือ Cross เป็นการเข้าสายแบบ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน เช่น HUB to HUB ,Switch To Swich หรือ คอมพิวเตอร์อ กับ คอมพิวเตอร์ เราสามารถที่จะใช้ระหว่าง คอมพิวเตอร์ กับ NoteBook

Crossover Cable

RJ-45 PIN

RJ-45 PIN

1 Rx+

3 Tx+

2 Rc-

6 Tx-

3 Tx+

1 Rc+

6 Tx-

2 Rc-

Straight Through Cable

RJ-45 PIN

RJ-45 PIN

1 Tx+

1 Rc+

2 Tx-

2 Rc-

3 Rc+

3 Tx+

6 Rc-

6 Tx-

สาย Fiber Optic : สาย Fiber Optic เป็นการเชื่อมระบบเครือข่ายที่ใช้ระยะทางได้ไกลมากกว่าสาย UTP (ไม่เกิน 100 M. ตามมาตรฐานการรับส่งข้อมูล IEEE 802.3) แต่ก็ต้องคำนึงถึงชนิดของสายและอุปกรณ์รับส่งข้อมูลทั้งต้นทางและปลายทาง ด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: